Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

Πρόγραμμα ΟκτωβρίουΤετάρτη 7 Οκτωβρίου/ Ώρα:19:30-Συνάντηση στα γραφεία με αφορμή την έναρξη του χειμερινού προγράμματος εκπαιδεύσεως.

Κυριακή  18 Οκτωβρίου/Ώρα:18:30-Πορεία νυχτερινή με πλήρη φόρτο.
Περιοχη:Κορακάρι

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου/Ώρα:19:00-Θεωρητικό στον ατομικό εξοπλισμό μαχητή.
Αίθουσα εκπαιδεύσεως.


read more "Πρόγραμμα Οκτωβρίου "