Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Πρόγραμμα Νοεμβρίου

Κυριακή 8 Νοεμβρίου,Ώρα 10:00 - Εκπαίδευση πρακτική σε τεχνικές ραπέλ
 Περιοχή:Ράκτη
 


 Τετάρτη 18 Νοεμβρίου,Ώρα 18:00-Θεωρητική εκπαίδευση σε βασική εκπαίδευση μαχητή.  
  Περιοχή :Αίθουσα εκπαιδεύσεως           


 Κυριακή 22 Νοεμβρίου, Ώρα 10:00 - Πρακτική εκπαίδευση σε βασική εκπαίδευση μαχητή.     
   Περιοχή :ΣκλαβιάΤετάρτη 25 Νοεμβρίου, Ώρα 18:30-Έκδοση διαταγής-Προετοιμασία εκπαιδευτικό διημέρου.
Περιοχή:Αίθουσα εκπαιδεύσεως.

 Σάββατο 28 Νοεμβρίου, Ώρα 15:30- Εκπαιδευτικό διήμερο.
Περιοχή κι αντικείμενα θα ανακοινωθούν με την έκδοση διαταγής.


read more "Πρόγραμμα Νοεμβρίου "