Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόγραμμα εκπαιδεύσεως Οκτωβρίου

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΊΟΥΚΥΡΙΑΚΉ 5/10-Ώρα 09:30-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΣΙΩΠΗΛΟ ΚΩΔΙΚΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Λ.ΕΦ.Ε.Δ. ΧΙΟΥΚΥΡΙΑΚΉ  12/10-Ώρα 09:00:ΑΜΦΙΒΙΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΊΩΝΑΣ 2014(2ο Μέρος) -ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΟΝΤΑΡΙ.ΤΕΤΆΡΤΗ 15/10-Ώρα 19:00:ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΣΕ ΘΕΜΑ "ΠΕΡΙΠΟΛΟ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΒΟΛΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ"-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Λ.ΕΦ.Ε.Δ. ΧΙΟΥ.
 ΚΥΡΙΑΚΉ 19/10-Ώρα 09:00:ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΣΤΟ "ΠΕΡΙΠΟΛΟ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΒΟΛΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ"-ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΚΛΑΒΙΆΤΕΤΆΡΤΗ 29/10-Ώρα 19:00:ΘΈΣΕΙΣ ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Λ.ΕΦ.Ε.Δ. ΧΙΟΥ(Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί λόγω έκτακτων συνθηκών,οι συμμετέχοντες να ενημερώνουν το Δ.Σ. για την συμμετοχή τους 24 ώρες πριν από κάθε εκπαίδευση)
read more "Πρόγραμμα εκπαιδεύσεως Οκτωβρίου "

Εκπαίδευσή στην χρήση διασωστικών φορείων

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις μας εκπαίδευσή στην χρήση διασωστικών φορείων που έχουμε προμηθευτεί και στην μεταφορά τραυματία.
Η εκπαίδευσή έγινε στην ακινητοποίηση εντός φορείου,στην μεταφορά και κίνηση καθώς και στην ανέλκυση με την χρήση του ορειβατικού-διασωστικού εξοπλισμού μας.read more "Εκπαίδευσή στην χρήση διασωστικών φορείων"

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

1ο Αμφίβιο σχολείο ΊΩΝΑΣ 2014

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, ημέρα μνήμης για την Μικρασιατική γενοκτονία σε παραθαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Χίου πραγματοποιήθηκε το 1ο αμφίβιο σχολείο <<ΊΩΝΑΣ 2014>>.

Η εκπαίδευση έγινε με  αθόρυβη διείσδυση από ζευγάρι ανιχνευτών σε εχθρική ακτή και διάβαση του  υδάτινου κωλύματος.Η “Διάβαση Ευκαιρίας” (ή Ταχεία Διάβαση) όπως είναι γνωστή από τα εγχειρίδια εκστρατείας, αφορά την επιχείρηση για τη διάβαση υδάτινου κωλύματος με ιδία μέσα όταν δεν υπάρχουν δηλαδή διαθέσιμα μέσα με απώτερο σκοπό τη διατήρηση της ορμητικότητας κατά την επιθετική ενέργεια.

Το 1ο σχολείο περιελάμβανε τις μεθόδους προστασίας « στεγανοποίηση» του ατομικού φόρτου και τον τρόπο διέλευσης από υδάτινο κώλυμα και μεθόδους απόκρυψης από την φυσική κάλυψη της παρόχθιας ζώνης .

Σε δεύτερη φάση η εκπαίδευση περιελάμβανε θαλάσσιο περιβάλλον , αθόρυβη προσέγγιση στις πιθανές εχθρικές θέσεις, τρόπους  κίνησης - παρατήρησης  με την  μεγαλύτερη  δυνατή απόκρυψη από την θάλασσα  καθώς και τρόπους σκόπευσης ταυτόχρονα με την μεταφορά εξοπλισμού   εν κινήσει   εντός υδάτινου περιβάλλοντος.


read more "1ο Αμφίβιο σχολείο ΊΩΝΑΣ 2014"

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόγραμμα ΣεπτεμβρίουΣάββατο 13/9 18:30 :Έλεγχος υψηλού αγνώστου κινδύνου σε οχήματα και τακτική είσοδο σε οικία.
ΠΕΡΙΟΧΗ : Τρυπατέ

Κυριακή  21/9  09:00 : Τακτική διάβαση υδάτινου κωλύματος
ΠΕΡΙΟΧΗ: Κοντάρι-Λευκωνιά(πλησίον Πετρογκαζ)

Κυριακή 28/9  09:00 : Εκπαίδευση στη χρήση φορείου
ΠΕΡΙΟΧΗ:Αίθουσα εκπαιδεύσεως

(Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί σε περίπτωση εκτάκτων δραστηριοτήτων)
read more "Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου "