Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

1ο Αμφίβιο σχολείο ΊΩΝΑΣ 2014

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, ημέρα μνήμης για την Μικρασιατική γενοκτονία σε παραθαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Χίου πραγματοποιήθηκε το 1ο αμφίβιο σχολείο <<ΊΩΝΑΣ 2014>>.

Η εκπαίδευση έγινε με  αθόρυβη διείσδυση από ζευγάρι ανιχνευτών σε εχθρική ακτή και διάβαση του  υδάτινου κωλύματος.Η “Διάβαση Ευκαιρίας” (ή Ταχεία Διάβαση) όπως είναι γνωστή από τα εγχειρίδια εκστρατείας, αφορά την επιχείρηση για τη διάβαση υδάτινου κωλύματος με ιδία μέσα όταν δεν υπάρχουν δηλαδή διαθέσιμα μέσα με απώτερο σκοπό τη διατήρηση της ορμητικότητας κατά την επιθετική ενέργεια.

Το 1ο σχολείο περιελάμβανε τις μεθόδους προστασίας « στεγανοποίηση» του ατομικού φόρτου και τον τρόπο διέλευσης από υδάτινο κώλυμα και μεθόδους απόκρυψης από την φυσική κάλυψη της παρόχθιας ζώνης .

Σε δεύτερη φάση η εκπαίδευση περιελάμβανε θαλάσσιο περιβάλλον , αθόρυβη προσέγγιση στις πιθανές εχθρικές θέσεις, τρόπους  κίνησης - παρατήρησης  με την  μεγαλύτερη  δυνατή απόκρυψη από την θάλασσα  καθώς και τρόπους σκόπευσης ταυτόχρονα με την μεταφορά εξοπλισμού   εν κινήσει   εντός υδάτινου περιβάλλοντος.


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου